Jdi na obsah Jdi na menu

Velká Arkána

Velká Arkána, je jednou částí tarotového balíčku. Tvoří ji 22 karet, které jsou číslovány od 0 do 21. Je to část sady, která nám ukazuje věci, které jsou,obvykle jsou neměnné a hrají podstatnou roli v našem životě. Slovo aarcanum pochází z latiny a znamená tajemství, proto můžeme tuto část balíčku označit jako "Velká tajemství".

Velká Arkána má také propojení s 22 cestami na Kabalském stromu života a je také spojována s Jungovými archetypy. S těmi je velmi často spojována v Crowleyho tarotu, proto tato sada bývá mnohdy velmi těžká k pochopení.Další částí Velké Arkány je tzv. Bláznova cesta. Blázen, jakožto první karta, postupně prochází po stezce jednotlivými kartami a snaží se od nich převzít vědění, které obsahují.

Velkou Arkánu můžeme rozdělit na tří skupiny, kdy:
První skupinu tvoří karty Mág - Vůz, tato skupina představuje materiální svět. Tato sedmice se týká situací spojených se závazky danými společenskými zákony, jako svatbou, úspěchem, vyšším vzděláním a rodinou.
Druhou skupinu tvoří karty Síla - Mírnost, tato skupin představuje intuitivní svět. Tato sedmice se soustředí spíše na jednotlivce než na společnost a světské záležitosti. Tyto karty vypovídají více o tom, jak se cítíte, než jak uvažujete. Pojednávání o okolnostech, které se skutečně dotýkají srdce, jako třeba hledání osobní cesty, lásky nebo spravedlnosti.
Třetí skupinu tvoří karty Ďábel - Svět, tato skupina označuje oblast změn. Tato sedmice je nejváženější, neboť přesahují oblast společnosti a zájmy jednotlivce. Představuje univerzální zákony a záležitosti, jež mohou přivodit okolnosti a události vedoucí ke změně života nás všech. 

 

Příspěvky

0 Blázen

nové začátky, nevinnost, důvěra, hravost, optimismus, otevřenost,  být bláznivý, risk, nové zkušenosti

 
20. 8. 2016 | | Rubrika: Velká Arkána | Komentářů: 0

I Mág

vzdělání, učení se, tvořivost, rozum, moudrost, první kroky, síla vůle, směr, dovednosti, realizace myšlenek

 
21. 8. 2016 | | Rubrika: Velká Arkána | Komentářů: 0

II Velekněžka

intuice, vzdálený pohled, magie, vnitřní moudrost, sny, nevědomí, nepřímý přístup, odstup od každodenních záležitostí

 
22. 8. 2016 | | Rubrika: Velká Arkána | Komentářů: 0

III Císařovna

mateřství, hojnost, tvořivost, plodnost, péče, výchova, ochrana, trpělivost, ženský princip

 
23. 8. 2016 | | Rubrika: Velká Arkána | Komentářů: 0

IV Císař

otcovství, mužský princip, autorita, vláda, moc, zákony, řád, společenské a státní instituce, pevná ruka

 
24. 8. 2016 | | Rubrika: Velká Arkána | Komentářů: 0